มฟล.เริ่มสอนผ่านออนไลน์แล้ว พร้อมจัดอบรมบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ปรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค รวม

Read More

หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ผู้ปกครองมีความสุข เด็กๆสนุกรับของกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรรม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสกล้าแสดงออก ได้สนุกสนานกับ

Read More

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนต่อเนื่องสู่ปีที่ 30

***เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเล

Read More

สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นแรกของไทย กว่า 1,300 คน

นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Read More

นักวิชาการปฐมวัยและนักวิจัยชี้ สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ชวนพ่อแม่ ครู และผู้กำหนดนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ชมสารคดีสั

Read More

รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดทำ “โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทาง

Read More

จังหวัดเชียงรายหารือเตรียมการจัดงานตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ปี 2562

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

Read More

มร.ชร.พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬา มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองคำเกมส์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหา

Read More

สพป.เชียงรายเปิดสนามแข่งขัน กรีฑา กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12…

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

Read More

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารจัดการโลจิสต์ติกผลผลิตเกษตรได้

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจบัณฑิต ปั้นนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารจัดการโลจิสต์ผลผลิตเกษตรได้ สร้าง

Read More