ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

“ครัวปันอิ่ม” มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19

38 Views

สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19

(22 มิ.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นเชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ครัวปันอิ่ม” โดยกรมสรรพสามิต ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ได้มอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด ๑๔ ทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย กรมสรรพสามิตได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดำเนินโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ของทุกวัน โดยเป็นการแจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม วันละ ๑๕๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๐ วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ระหว่างหน่วยงานกับสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป

สำหรับจังหวัดเชียงราย ณ ปัจจุบันจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด – 19 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อติดต่อกัน 82 วันแล้ว และยังคงคุมเข้มทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการระบาดซ้ำ รักษามาตรการ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสค์กัน หมั่นล้างมือ

(โดยกังวาล ปริมา)