ข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

“จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล”

96 Views

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร

(9 มิ.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยงลายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ  บริเวณหน้าตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครอง พระองค์ทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นครั้งแรก ณ สำเพ็งพระนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เพื่อแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองในด้านการศาสนาพระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตน เป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และด้านการศึกษาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยงลายตามถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี และความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นกิจกรรมตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรณรงค์ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝนนี้อีกด้วย

โดย นายกังวาล ปริมา