ข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ทหารมอบถุงยังชีพช่วยประชาชนที่มีฐานะยากจน

285 Views

 4 พ.ค.63, 10.00 น. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 มอบหมายให้ ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ คุณยศวีย์ ศิริคุณานันท์ ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นเนล ได้นำข้าวสาร และถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด มอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.ม.2 ณ บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย ฉก.ม.2 และคุณยศวีย์ฯ ได้มอบข้าวสารและถุงยังชีพ รวมทั้งสิ้น 1,500 ชุด ให้กับหน่วยทหารในสังกัด ฉก.ม.2 นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.แม่จัน, อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว/ร.อ.ประวิทย์ น.ฟกร.