ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมรองรับผู้ป่วย COVID-19 หาก รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์เต็มจำนวนรับ

104 Views

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมรองรับผู้ป่วย COVID-19 หากโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์เต็มจำนวนรับ ในเบื้องต้นมีความพร้อมรองรับได้ราว 100 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจขยายเพิ่มเติมกรณีจำเป็น

(30 มี.ค.2563) ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ  รองผู้อำนวยการ และทีมงาน ต้อนรับ นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้มาเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำรวจความพร้อมสถานที่รองรับ COHORT Ward เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หากโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์มีผู้ป่วย COVID-19 เต็มจำนวนรองรับ 30 เตียง โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเบื้องต้นมีความพร้อมรองรับได้ราว 100 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจขยายเพิ่มเติมกรณีจำเป็น

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มฟล. มีมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทางจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งได้มีการประชุมร่วมกันบ่อยครั้งกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเตรียมการป้องกันและการรักษาผู้ติดเชื้อในระยะต่างๆ  มีการเตรียมการทั้งด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และสถานที่ไว้ล่วงหน้าที่จะทำอย่างไรจึงจะดีที่สุดที่จะแก้ไขสถานการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ภายใต้สภาพการณ์และความจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยตระหนักถึงความเดือดร้อน ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว และความยากลำบากของประชาชนทุกท่านในเวลานี้

(รมณ รวยแสน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มฟล.)