ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

จังหวัดเชียงราย จับฉลากขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

176 Views

เชียงราย…จับฉลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อไปจำหน่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมตรวจเข้มโควิด-19 ก่อนเข้าไปในสถานที่ราชการ

วันนี้ 20 มีนาคม 2563  ที่ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการจับฉลากลูกบอลหมายเลข  การขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และสื่อมวลชน เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจวัดไข้ประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเลี่ยงโควิด-19 โดยให้ใช้ประตูหน้าประตูเดียวเป็นที่ เข้า-ออก

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะขายสลาก  เมื่อวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการลงทะเบียน  มีผู้มายื่นความประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 4,900 ราย และเดิมจะใช้วิธีการจับฉลากเรียงลำดับ  ซึ่งการจับฉลากตามวิธีเดิม อาจทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโควิด- 19 จังหวัดเชียงรายจึงประกาศยกเลิกวิธีการจับฉลาก และได้เปลี่ยน วิธีดำเนินการคัดเลือก รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองการจำหน่ายสลาก โดยวิธีการสุ่มจับลูกบอลหมายเลข เพื่อคัดเลือกผู้ลงทะเบียนตามหมายเลขบัตรคิว จำนวน 100 ราย

โดยในการจับลูกบอล ได้แบ่งลูกบอลหมายเลขจำนวน 4 หลักคือหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน โดยหลักพันจะมีลูกบอลจำนวน 5 หมายเลขคือหมายเลข 0 ,1, 2, 3 และหมายเลข 4  หลักร้อยจะมีลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9  หลักสิบจะมีลูกบอล 10 หมายเลขคือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 และหลักหน่วยจะมีลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 ซึ่งการจับลูกบอล 1 รอบจำนวน 4 หลักจะได้หมายเลขบัตรคิวจำนวน 1 บัตรคิว และจับลูกบอลจนครบจำนวน 100 หมายเลขบัตรคิว ส่วนหมายเลข 4901  ถึง 4999  จำนวน 100 หมายเลข หากจับได้หมายเลขดังกล่าวคณะกรรมการจะดำเนินการจับหมายเลขใหม่แทน และกรณีจับลูกบอลได้หมายเลขซ้ำก็จะดำเนินการกับลูกบอลใหม่อีกครั้ง และในการยื่นความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองในครั้งนี้ มีผู้รับบัตรคิวไป

แล้วแต่ไม่นำบัตรคิวพร้อมเอกสารมาสมัครตามการขั้นตอนลงทะเบียน จำนวน 21 ราย ซึ่งหากจับได้ลูกบอลหมายเลขดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจับลูกบอลใหม่จนครบ 100 หมายเลขบัตรคิว สำหรับการจับลูกบอลหมายเลข ในแต่ละรอบ จังหวัดเชียงรายได้เชิญนักศึกษาโรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์จำนวน 8 คน เป็นเจ้าหน้าที่จับลูกบอลหมายเลขทั้ง 4 หลัก ตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่ที่จับลูกบอลจะขยับไป 1 หลักทุกรอบการจับ สำหรับหมายเลขที่ได้ขึ้นบัญชี ทั้ง 100 หมายเลข จังหวัดเชียงรายจะส่งรายชื่อเพื่อขออนุมัติขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเชียงราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขของท่านได้ ที่ www.chiangrai.net

(โดย/กิตติธัช สุเรียมมา)