ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

“เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา” มุ่งสู่พระธาตุดอยตุง นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ

190 Views

“๒๐๐ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง” พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก แห่ร่วมพิธีเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา” มุ่งสู่พระธาตุดอยตุง นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญ ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เช้าวันที่ 7 มี.ค.2563 ณ บริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยตุง วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนจะตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญ เดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยตุง ในเส้นทางประวัติศาสตร์เมื่อในอดีตที่ครูบาศรีวิชัยเคยแผ้วถ่างทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยตุง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง โดยเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเดินถึงพระธาตุดอยตุงแล้วนั้น จะได้รับเหรียญที่ระลึก ครบรอบ 2002 ปี พระธาตุดอยตุง ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายสาขาทัศนศิลป์ด้วย

สำหรับปีนี้จังหวัดเชียงราย ได้รณรงค์งดแจกขวดพลาสติกบรรจุน้ำ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำภาชนะบรรจุน้ำดื่มมาเอง และจัดจุดเติมน้ำบริการแทน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัส โควิด-19  จังหวัดเชียงราย ได้จัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย แจกหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

การจัดพิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง เป็นประเพณีที่จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนได้จัดสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมสำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงรายในถิ่นล้านนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องด้วยพระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานสำคัญ และเป็นพระธาตุเจดีย์องค์แรกของล้านนาแห่งนี้ โดยจัดขึ้นทุกปีในวันพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ หรือเดือน ๖ เหนือของทุกปี จนเป็นพิธีสำคัญและเป็นประเพณีของ จังหวัดเชียงราย พระธาตุดอยตุง บูรพกษัตริย์ในรัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ได้เป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ คอยดินแดง หรือดอยตุง และยังเป็นองค์พระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดปีกุน หรือปีกุญชร

จังหวัดเชียงราย ได้จัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จำนวน ๒วัน คือวันขึ้น ๑๔ค่ำเดือน๔ หรือเดือน ๖ เหนือ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ หรือเดือน ๖ เหนือ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่สำคัญในปีนี้ เช่น กิจกรรมวิ่งปั่น ๒๐๐๒ ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง การเดินจาริแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตามฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง การปฏิบัติธรรม พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา รวมพลคนปีกุน และทุกราศี การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีตักน้ำทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำทิพย์ สวดเบิก พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ขบวนแห่สักการะ พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง พิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และในปีนี้นับว่าเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพรราตุดอยตุง สมเด็จพะกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานน้ำสรง พระราชทานผ้าไตร ๑๐ ไตร และพระราชทานผ้าห่มพระธาตุดอยตุง ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว/กิตติธัช สุเรียมมา