ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นสังคม

สองประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-เมียนมา จับมือร่วมแก้ไข้ปัญหา (TBC-96) พร้อมจัดงานเค้าท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020

163 Views

(18 ธ.ค. 62) ที่บริเวณสะพานข้ามด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย ท่าขี้เหล็ก เมียนมา พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (อำเภอแม่สาย) ฝ่ายไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงายนความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พันโท เบี้ยโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 293 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) พร้อมคณะเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย ครั้งที่ 96 (TBC-96) โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นคณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมมคำหมอกหลวง หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยมีข้อหารือต่อฝ่ายเมียนมา เกี่ยวกับเรื่องการขอความร่วมมือการติดตามบุคคล และผู้กระทำความผิดตามที่ฝ่ายไทยได้ประสานฝ่ายเมียนมา ขอให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดกฎหมายประเทศไทย หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายไทยขอทราบความคืบหน้าในการติดตามตัวจำนวน 3 คดี ดังนี้ 1. คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหาจำนวน 4 คน 2. คดียาเสพติด (แก๊งโก๋แก่มันทุกเม็ด) ผู้ต้องหาจำนวน 5 คน 3. คดีพยายามฆ่าผู้อื่น บุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนในเวลากลางคืน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหาจำนวนคน 1 คน และขอความร่วมมือให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็ก และรถบัสนักท่องเที่ยว ไปใช้สะพานฯ แห่งที่ 2 ขอให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กเข้ามายังฝั่งไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เฉพาะขาเข้าประเทศไทย) เพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย และให้รถบัสนักท่องเที่ยวผ่านเข้า – ออก ทางสะพานฯ แห่งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณสะพานมิตรภาพข้ามน้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุมยังได้กำหนดจัดงาน เคาท์ดาวน์ ๓ แผ่นดิน 2020 ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย – เมียนมา สาขาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอให้ฝ่ายเมียนมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขยายการ เปิด – ปิด จุดผ่านแดนถาวร เมียนมา – ไทย (สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2) จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 น. (เวลาไทย) ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาไทย)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ และการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 PM 10 และ AQI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สาย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ฝ่ายไทยจึงขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมา เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ราษฎรงดเว้นการเผาทุกชนิด บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน และเรื่องสุดท้ายขอบคุณฝ่ายเมียนมา ที่อนุมัติให้รถรับ-ส่ง นักเรียน และรถฉุกเฉิน ผ่านแดนโดยใช้สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อีกด้วย

(กิตติธัช สุเรียมมา)