ข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรายจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลสตตมวาร ครบรอบ 100 วัน พระธรรมราชานุวัตร อดีตรักษาการเจ้าคณะภาค 6

186 Views

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสโน ป.ธ.6) อดีตรักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อัมรา มุนิกานนท์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทั่วทุกทิสานุทิศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน คณะศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา ทายก ทายิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

     โดยก่อนพิธีทางพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ว ไปยังศาลาบำเพ็ญกุศล อนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 ประดิษฐานไว้หน้ารูปถ่ายพระธรรมราชานุวัตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย จุดเทียนส่องธรรม ก่อนที่พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จะได้แสดงธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 75 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วผู้มีเกียรติประเคนเครื่องไทยธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทอดผ้าไตรบังสุกุลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรวดน้ำ สดับรับพร และกราบลาพระรัตนตรัย

สำหรับพระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 พรรษา ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธฯ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนายุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง สร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสร้างพุทธมณฑลที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่น ๆ

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย)