การท่องเที่ยวการศึกษากีฬาข่าวอื่นๆข่าวเชียงรายข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรายหารือเตรียมการจัดงานตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ปี 2562

342 Views

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน โดยมีการหารือกำหนดกิจกรรมและการเชื่อมโยงระหว่างเวียงหนองหล่มกับดอยนางนอน พร้อมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านไทย  ตลอดทั้งเป็นประชาสัมพันธ์อารยะธรรมและตำนานของเวียงหนองหล่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ซึ่งเป็นการตอบสนองมติจากที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเห็นชอบการให้การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน ด้วยการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้จัดงานตามรอยอารยะธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยรายละเอียดของงานได้ตัดการแข่งขันเดินวิ่งระยะทาง 2.5 กม. 5 กม. วิ่งเทรล 13 กม. ปั่นจักรยานเสือหมอบ 53 กม. ปั่นจักรยานเสือภูเขา 32 กม. การแข่งขันเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน นิทรรศการและแสดงผบงานของนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมช่วงสืบสาน ลานฮีตฮอยชาติพันธุ์ด้วยการออกร้านจำหน่ายแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ การสาธิตสืบสานงานวัฒนธรรมของกลุ่มภูมิปัญญาชาติพันธุ์ กาดมั่วคัวแลง การแสดงดนตรีโฟล์คซองกำเมืองของวงแม่คำ อีกทั้ง ยังได้จัดการแข่งขันมวยไทย 10 คู่ เริ่มในเวลา 15.00 น. ที่บริเวณเวทีชั่วคราวในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน

สำหรับกิจกรรมในภาคค่ำ เป็นพิธีเปิดงานตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ต่อด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมในชุดตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ต่อด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงไม้เมือง

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาหารือกำหนดการจัดงาน สถานที่ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน กีฬาพื้นบ้าน กีฬามวลชน การบริการอาหารน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ การแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน การจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จเรียบร้อยและสามารถตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี เชียงรายเมืองแห่งกีฬา ที่โดดเด่นในด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย ตลอดทั้ง ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พร้อมกันอีกด้วย

(ข่าว/ ปชส.จว.ชร.)