ข่าวเชียงราย

จัดกำลังเคลียร์ยุงลาย

51 Views

เมืองปาย แม่ฮ่องสอน รวมพลัง 2 ตำบล กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Big Cleaning Day วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย และมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 09.00 น. กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย -มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์ฯ ถุงดำ สารกำจัดลูกน้ำ ฯลฯ-ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และทีมของแต่ละชุมชนลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

ในวันเดียว เวลา 09.30 น. กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย -มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์ฯ ถุงดำ สารกำจัดลูกน้ำ ฯลฯ -ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และทีมของแต่ละชุมชนลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน
—————————————-
ทศพล / แม่ฮ่องสอน