การท่องเที่ยวข่าวเด่นสังคม

จังหวัดเชียงราย จัดงาน”ศาสตร์​ สาน​ ศิลป์​ แผ่นดินพญามังราย”

40 Views

เมื่อเย็นวันที่ 1 ​มิ.ย.​ ณ​ ลานหอวัฒนธรรม นิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย จัดงาน”ศาสตร์​ สาน​ ศิลป์​ แผ่นดินพญามังราย” โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย​จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับในจังหวัดเชียงราย​ เป็นเมืองศิลปะ​ เสริมสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดศาสตร์​ ศิลป์ภูมิปัญญา​ ศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ผู้มีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม “วิศิษฐ์ศิลปิน” และเป็นองค์เอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

ภาพข่าว/กิตติธัช​ สุเรียมมา